Het oog - Oogartsingent.be

Zien zonder bril

Zien zonder bril

Ruim de helft van de bevolking heeft nood aan een bril of contactlenzen om scherp te zien. Deze mensen hebben een refractieafwijking zoals bijziendheid, verziendheid, astigmatisme of ouderdomsverziendheid. Hun hoornvlies en lens zijn dus niet in staat om beelden scherp op het netvlies te projecteren. Het gevolg is een onscherp beeld.

Indien u onafhankelijk wil worden van deze bril of contactlenzen kunnen we deze refractieafwijking chirurgisch corrigeren. Afhankelijk van heel wat factoren zoals uw type refractieafwijking, de dikte van uw hoornvlies, de grootte van uw pupil, de gezondheid van uw hoornvlies, uw leeftijd, uw verwachtingen…kan dit op twee onderscheiden manieren gerealiseerd worden : een ooglasercorrectie of een lensimplantatie

Welke van deze twee technieken voor u het meest aangewezen is, kan maar bepaald worden na een uitgebreid oogonderzoek en een grondig gesprek met u waarin we kunnen peilen wat uw wensen en verzuchtingen zijn.

Ooglasercorrectie

Bij de lasercorrectie bewerken we het oppervlak van het oog : op een computergestuurde manier wordt de vorm van het hoornvlies dusdanig geremodelleerd dat de gewenste sterkte in het hoornvliesoppervlak wordt ‘ingeslepen’. De hoornvlieskromming wordt afgevlakt om bijziendheid (myopie) te corrigeren of wordt steiler gemaakt om verziendheid (hypermetropie) te corrigeren. Ook cylindrische afwijkingen (astigmatisme) kunnen we op die manier corrigeren. De lasers die we hiervoor gebruiken zijn de excimerlaser en de femtosecondlaser

De ooglasercorrectie kan op drie manieren :

PRK-methode (variante technieken : LASEK, epi-LASIK)

Hierbij wordt het oppervlakkig laagje van het hoornvlies afgekrabt. Op het onderliggende hoornvliesweefsel wordt dan de laserbehandeling uitgevoerd.

 

Voordeel:

 • geen flap-gerelateerde complicaties mogelijk zoals bij LASIK
 • dunnere hoornvliezen kunnen behandeld worden

Nadeel:

 • tragere genezing
 • pijnlijker (zeker de eerste dagen)

Femto-LASIK (de all-laser vision correction)

 

Met deze techniek gaan we eerst een flapje maken in het hoornvliesweefsel, de flap wordt dan opgetild en hieronder wordt het hoornvliesweefsel dan gelaserd. Het flapje wordt vervolgens minutieus weer op zijn plaats gelegd. Het maken van het flapje gebeurt met de femtosecondlaser, het remodelleren van het hoornvlies met de excimerlaser. Dat alle belangrijke stappen gebeuren met een laser garandeert een uiterste precisie, een grotere veiligheid en daardoor ook zeer goede en betrouwbare resultaten

SMILE (Small Incision Lenticule Extraction)

 

Hierbij maken we enkel nog gebruik van de femtosecondlaser, niet meer van de excimerlaser. In de diepere lagen van het hoornvlies wordt door de laser een klein lensje vrijgemaakt (de lenticule) dat in vorm en grootte verschilt naargelang de graad van refractieafwijking die u heeft. Dit lensje wordt via een kleine laserinsnede, gemaakt aan de rand van het hoornvlies, verwijderd

Voordeel:

 • er wordt geen flap meer gemaakt
 • minder droge ogen
 • hogere refractieafwijkingen kunnen gecorrigeerd worden

Nadeel:

 • minder geschikt voor correctie van hoger astigmatisme
 • het herstel van een scherp zicht verloopt iets langzamer dan bij de LASIK-methode
 • indien een bijbehandeling (‘retouche’) nodig, gebeurt dit volgens de PRK-methode

Om te weten

het doel van een ooglasercorrectie is duidelijk : u onafhankelijk maken van uw bril of contactlenzen. In de overgrote meerderheid is dat ook het geval. Zoals bij elke vorm van chirurgie kan een resultaat nooit beloofd worden. Ook hier kan totale onafhankelijkheid van bril niet gegarandeerd worden. Soms kan een lichte brilcorrectie nog nodig zijn

Locatie van de ingreep

uw ooglasercorrectie voeren we uit in het Laser Vision Clinics
LVC
Brouwerijstraat 1
9031 Drongen

Lensimplantatie

Indien een ooglasercorrectie voor u niet aangewezen is, kan u een lensimplantatie overwegen. Met een lensimplantatie kunnen we alle refractieafwijkingen corrigeren : bijziendheid, verziendheid, astigmatisme, ook ouderdomsverziendheid (leesproblemen)

De lensimplantatie kan op twee manieren :

 • Met behoud van de eigen natuurlijke lens : de phake lensimplantatie
 • Na verwijderen van de eigen lens : de refractieve lensuitwisseling

Phake lensimplantatie

Uw eigen lens gaan we behouden en er boven op de kunstlens aanbrengen. Dit doen we vooral bij jonge patiënten omdat bij hen de eigen lens nog soepel is en gemakkelijk kan scherpstellen. Als we dus de eigen natuurlijke lens behouden, bewaren we zo ook het vermogen om zonder bril te kunnen lezen na de lensimplantatie

Voor een phake lensimplantatie gebruiken we twee modellen :

 • Artisan/Artiflex: deze lens gaan we in de voorste oogkamer inplanten en vastklikken op de vóórzijde van uw iris

 

Zien zonder bril - Phake implantlens Artisan

 

 • ICL: dit is een intra-oculaire contactlens die we inplanten net áchter de iris en net vóór de eigen natuurlijke lens.

 

 

Zien zonder bril - Lensimplantatie ICL

 

Voordeel van een phake lensimplantatie is dat de procedure omkeerbaar is : we kunnen de lens opnieuw verwijderen bv. wanneer u op oudere leeftijd cataract zult ontwikkelen

Refractieve lensuitwisseling

We verwijderen uw eigen natuurlijke lens en vervangen deze door een kunstlens. We gebruiken het hele gamma van de meest geavanceerde lenzen : monofocale, torische, EDOF- of multifocale implantlenzen. De keuze van kunstlens maken we in functie van uw refractieafwijking, uw beroepsactiviteiten (bv. voor chauffeurs is vooral ver- en tussenzicht belangrijk, voor bureauwerk vooral tussen- en nabijzicht….) en uiteraard uw wensen.

Voordeel van een refractieve lensexchange is dat het resultaat blijvend is. U zult op latere leeftijd ook geen cataractoperatie meer nodig hebben.

Om te weten

om na een lensimplantatie onafhankelijk te zijn van uw bril, is het belangrijk dat de sterkte van de in te planten lens zo precies mogelijk kan bepaald worden. Ofschoon we in onze praktijk werken met de meest up-to-date en geavanceerde apparatuur hiervoor, blijft er toch nog steeds een lichte foutenmarge mogelijk. In die zeldzame gevallen blijft er nog een ‘reststerkte’ over. U kunt dus voor bepaalde specifieke taken nog een lichte bril nodig hebben. Zo u dit wenst, kunnen we in een tweede tijd deze reststerkte met een laserbehandeling corrigeren.

Voorbereiding en nazorg ingreep

deze zijn dezelfde als bij de klassieke cataractoperatie (zie cataract)

Locatie van ingreep

uw ooglasercorrectie voeren we uit in het Laser Vision Clinics
LVC
Brouwerijstraat 1
9031 Drongen

We zijn nu Gesloten

 • MA: 8u30 - 12u30 en 14u00 - 18u00
 • DI: 8u30 - 16u00
 • WO: Gesloten
 • DO: 8u30 - 12u30 en 14u00 - 19u00
 • VR: 15u00 - 18u00
 • ZA: Gesloten
 • ZO: Gesloten

Stuur ons een mail

Contacteer ons